LÉČBA

Primárně progresivní Roztroušená skleroza (PPRS)

 

Roztroušená skleróza je onemocnění centrálního nervového systému, které zahrnuje míchu, zrakové nervy a mozek.Podstata nemoci je u všech lidí podobná, ale její průběh se liší od člověka k člověku.PPRS je vysoce invalidizující forma onemocnění, která se vyznačuje zhoršující se symptomy, obvykle bez výrazných relapsů a období remise. Laďa je odkázaný na kompenzační pomůcky a invalidní vozík, bez pomoci druhých není v momentální fázi schopen ničeho. 

Roztroušená skleróza je sice nevyléčitelná, ale s pomoci kvalitní léčby je možné její projevy výrazně zmírnit. 

 

OCREVUS - jako nová naděje v léčbě roztroušené sklerózy

 

Účinnou látkou léku Ocrevus je monoklonální protilátka ocrelizumab. Jedná se o humanizovanou monoklonální protilátku, což znamená, že molekula je syntetizována tak, aby byla co nejvíce podobná lidským protilátkám. Tento fakt vede ke snížení výskytu nežádoucích účinků a zvýšení snášenlivosti léku. Ocrelizumab se váže na specifické struktury na povrchu B lymfocytů, což vede k aktivaci imunitních pochodů, které vedou k usmrcení těchto buněk. Výsledkem podání tohoto léku je tedy eliminace převážné většiny populace B lymfocytů. Na základě této studie bylo prokázáno, že ocrelizumab je schopen potlačit aktivitu onemocnění.

V těchto sledovaných parametrech byl prokázán pozitivní výsledek oproti placebu – potvrzená progrese invalidity, potlačení objemu lézí na MR mozku a redukce úbytku objemu mozkové tkáně. 

Ocrelizumab byl na základě těchto poznatků schválen jako první lék v historii Evropskou lékovou agenturou (EMA) k léčbě primárně progresivní formy RS 8.1. 2018.

S příchodem ocrelizumabu přichází nová monoklonální protilátka, která je schopna eliminovat většinu populace B lymfocytů. Jak ukazují výzkumné práce v posledních letech, právě B lymfocyty hrají jednu ze stěžejních rolí v imunitních pochodech, které se podílejí na vzniku RS.

Zcela zásadní změnou s příchodem této molekuly je možnost léčby pacientů s primárně-progresivní RS. Doposud nebyl k dispozici lék, který by prokazoval nezpochybnitelnou účinnost v léčbě této varianty RS, což přinášelo určitý medicínský nihilismus. Ocrelizumab tedy umožňuje léčbu pro pacienty s primárně-progresivní RS.

131143437_1002560346918627_1397974879654
press to zoom
131892182_1288398711531111_8870558993137
press to zoom
2014-10-08 16.59.50
press to zoom
IMG_20151027_162943
press to zoom
IMG_20160403_164217
press to zoom
130860797_1466965640166508_5658607235450
press to zoom
131049793_178686497320807_82568978426725
press to zoom
130824416_2504792963155253_5767340497122
press to zoom
130835173_392438102030465_65303037379785
press to zoom
1/2